סיורי החברה 2004

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
סיור 1: סלעי טופה ומי המעיינות והנחלים בצפון החולה   5633k v. 1 Mar 24, 2013, 2:02 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 2: הסכנה לגלישת מדרונות בזמן רעידת אדמה בצפון ישראל: עדויות שדה והערכת הסכנה העתידית   12472k v. 1 Mar 24, 2013, 2:02 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 3: הגיאולוגיה של אזור קריית שמונה   19753k v. 1 Mar 24, 2013, 2:03 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 4: מבנים הידרו-פירוקלסטיים וסלעי מעמקים בצפון רמת הגולן   2712k v. 1 Mar 24, 2013, 2:03 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 5: מניעת זיהום הכנרת ואתרים ארכיאולוגיים בעמק החולה   4991k v. 1 Mar 24, 2013, 2:03 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 6: חידושים בארכיאולוגיה של הגולן   3558k v. 1 Mar 24, 2013, 2:03 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 7: טיול טבע בצפון הגולן מנבי חזורי על שלוחת חזורי לכיוון מבצר נמרוד ומשם על שלוחת הבניאס לשמורת הבניאס   307k v. 1 Mar 24, 2013, 2:03 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 8: היבטים גיאומורפולוגיים וגיאולוגיים רצנטיים באזור הירדן ההררי והגולן המערבי   1438k v. 1 Mar 24, 2013, 2:04 AM Omri Dvir