סיורי החברה 2001

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
סיור 10: ההיסטוריה הגיאולוגית של מאסיב עמרם   1326k v. 1 Mar 20, 2013, 10:27 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 1: נאוטקטוניקה ומורפולוגיה טקטונית לאורך השוליים המערביים של הערבה הדרומית   1090k v. 1 Mar 20, 2013, 10:27 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 2: עתקים באבני חול והתפתחותם   1912k v. 1 Mar 20, 2013, 10:27 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 3: סביבות השקעה ומאובני עקבות בתצורת אמיר   939k v. 1 Mar 20, 2013, 10:27 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 4: חוף אילת אלמוגים סדימנטים וטקטוניקה   1504k v. 1 Mar 20, 2013, 10:27 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 5: טקטוניקה ועיצוב הנוף בנגב הדרומי   2021k v. 1 Mar 20, 2013, 10:27 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 6: גיאו-ארכיאולוגיה באזור אילת   978k v. 1 Mar 20, 2013, 10:28 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 7: הדגמת סיור גיאולוגי לימודי בקמפוס אילת ונחל שלמה   1310k v. 1 Mar 20, 2013, 10:28 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 8: הרים ומניפות סחף   1020k v. 1 Mar 20, 2013, 10:28 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 9: סיור גיאודטי באזור אילת   627k v. 1 Mar 20, 2013, 10:28 AM Omri Dvir