סיורי החברה 1993

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
סיור 10: מבנה גוף מלח סדום   1631k v. 1 Aug 8, 2011, 1:34 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 11: החתך היבשתי והימי מגיל ניאוגן פליסטוקן בבקעת ערד-ערוער ובקעת באר שבע   1941k v. 1 Aug 8, 2011, 1:35 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 12: ארועים פוסט טורוניים מדרום לערד ותצורת חצבה   2641k v. 1 Aug 8, 2011, 1:36 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 13: מערכת הקארסט במחדר המלח של הר סדום   97k v. 1 Aug 8, 2011, 1:36 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 14: שברי נחל צין   1403k v. 1 Aug 8, 2011, 1:37 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 15: מינרליזציות באזור ערד וקידוח הגז בהר בן יאיר   1882k v. 1 Aug 8, 2011, 1:38 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 1: הסטרטיגרפיה של הקרטיקון במכתש חתירה (המכתש הגדול)   1905k v. 1 Aug 8, 2011, 1:30 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 2: שדות הפוספטים בסינקלינת חתרורים/גורר/אפעה   2333k v. 1 Aug 8, 2011, 1:30 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 3: פצלי השמן באגן רותם ימין   1206k v. 1 Aug 8, 2011, 1:31 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 4: ניאוטקטוניקה בערבה הצפונית   1273k v. 1 Aug 8, 2011, 1:31 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 5: אתר ערד   284k v. 1 Aug 8, 2011, 1:32 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 6: תצורת חתרורים   1558k v. 1 Aug 8, 2011, 1:32 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 7: חוף ים המלח   714k v. 1 Aug 8, 2011, 1:33 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 8: בלועים קראסטיים במניפות סחף   1743k v. 1 Aug 8, 2011, 1:33 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 9: מצוק העתקים   2582k v. 1 Aug 8, 2011, 1:34 AM Omri Dvir