סיורי החברה 1992

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
סיור 1: מחזורים סדימנטרים והתפתחות הנוף בנגב הצפוני   1897k v. 1 Mar 20, 2013, 10:13 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 2: תקופת הרביעון במישור החוף הדרומי   3211k v. 1 Mar 20, 2013, 10:13 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 3: עדויות מורפולוגיות למעוות ניאוטקטוני באזור רכס בקר    667k v. 1 Mar 20, 2013, 10:13 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 4: שדה הנפט של חלץ   1084k v. 1 Mar 20, 2013, 10:13 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 5: הגיאולוגיה של חופי ותל אשקלון   748k v. 1 Mar 20, 2013, 10:13 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 6: הגיאולוגיה של הרי חברון   2886k v. 1 Mar 20, 2013, 10:14 AM Omri Dvir
Ċ
View Download
סיור 7: אשקלון מתקופת הברונזה ועד מסעות הצלב   286k v. 1 Mar 20, 2013, 10:14 AM Omri Dvir