התחיבות אירגון/חוקר

כל מי שמשלם ע"י התחיבות אירגון/חוקר
 
יש לרשום את ההתחיבות לפקודת: איזיגו אירועים
ולהעביר את טופס ההתחיבות של האירגון או של המוסד האוניברסיטאי אליו שייך העובד/חוקר לפקס 050-8971867
(זהו מספר הפקס ולא טלפון נייד) 
 
על טופס ההתחיבות הרישמי לכלול את הפרטים הבאים:
שם הכנס.
שמות המשתתפים.
סכום לתשלום.
חתימה של הגורם המשלם.
 
בנוסף יש להרשם באתר ולהכניס כרטיס אשראי לביטחון